Expo

Då det gäller mässor erbjuder vi en komplett service för att göra det enkelt för er att lyckas på mässan. Ni kan välja vad ni vill ha hjälp med utifrån menyn av tjänster;

  • Hyr en Mässgeneral. Det finns kanske ingen internt som vill eller kan åta sig uppdraget att driva och samordna företagets kommande mässdeltagande. Vi erbjuder er som behöver den resursen och ni får kompetent hjälp med alla tidskrävande detaljer. Från val och bokning av monteryta, planering av personal, produkter och marknadsföring fram till monterbyggnation och invigning.
  • Monterlayout och produktion. Vi bygger inget själva men gör idé & layout och har ett stort nät av produktionsbolag för själva produktionen. Vi ser till att rätt sak utförs av rätt person / företag, vilket ger maximal effektivitet och kostnadskontroll.  Vi projektleder och ser till att allt kommer på plats på rätt tid och med rätt kvalitet.
  • Säljträning. Mässan kräver mycket av de medverkande i montern! Vi motiverar och utbildar i konsten att sälja på mässa. Allt anpassas efter era egna mål och förutsättningar och ger en värdefull grund för satsningen att ställa ut.
  • Uppföljning och utvärdering. Var mässan lyckad? Lyckades vi med förberedelser och arbetet i montern? Viktiga frågor att ställa och viktiga svar att använda inför kommande aktiviteter. Vi analyserar och ger svaren.
  • Event i samband med mässan. Se vår information om detta under fliken ”EVEX – EVENT”
Kontaktperson:
Jan Malmgren
Ejdergatan 4
619 32 Trosa
Tel: 08 – 748 01 60
info@evex.se